DOKUMENTY

Certifikát - Montáže poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů BEDO Ajax (PDF)
Registrace ÚOOÚ - Zpracování osobních dat (PDF)
Registrace ÚOOÚ - Kamerové systémy (PDF)
Koncesní listina - Kamerové systémy (PDF)
Výpis z obchodního rejstříku (PDF)


Obhodní vztahy a řešení sporů
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy při nákupu, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi  EQITMEDIA s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel  může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak EQITMEDIA s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít telefonický kontakt +420 840 66 77 88, nebo email info@eqitmedia.cz pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.